8 ตำแหน่งงานสุด HOT ที่ใช้ Coding Skills

8 ตำแหน่งงานสุด HOT ที่ใช้ Coding Skills

HOME › 8 ตำแหน่งงานสุด HOT ที่ใช้ C...

ในธุรกิจทุกวันนี้ Coding Skills เป็นหนึ่งตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะเมื่อใดก็ตามที่ธุรกิจต้องการ Software หรือ Databases เพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตมากขึ้น สิ่งเหล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับ Programmer ด้วย และนี่ก็เป็น 8 ตำแหน่งงานสุด HOT ที่ใช้ Coding Skills

หากคุณมี Coding Skills การหางานก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะมีตำแหน่งงานให้เลือกมากมาย และถ้าเป็น Programmer ที่ผ่านการฝึกฝนและมีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว ถือได้ว่าเป็นเพชรน้ำงามเลยทีเดียว ทำให้สามารถเลือกบริษัท อุตสาหกรรม จะในประเทศหรือต่างประเทศ ตามที่ต้องการได้

วันนี้เราจะพาไปดูตำแหน่งงานยอดนิยมเกี่ยวกับ Coding Skills มาดูกันว่ามีตำแหน่งอะไรบ้าง

1. Software Application Developer

Software Application Developer เป็นกลุ่มคนที่สร้าง Solutions เพื่อช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในองค์กร ทำให้สามารถทำงานแบบ Automate และปรับปรุง Business Process ได้ Software Application Developer อาจทำงานคนเดียวหรือกับทีมเพื่อสร้าง Test และ Maintain Application

และเป็นเรื่องปกติที่ Software App Developer จะต้องทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้แน่ใจว่า Solutions ที่สร้างขึ้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ ดังนั้น Software App Developer จึงไม่ได้ต้องการแค่การเขียน Code เท่านั้น แต่ต้องใช้ทักษะการนำเสนอและการสื่อสารด้วย

หากคุณสนใจงาน Software Application Developer คุณควรมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ Coding Languages ไม่ว่าจะเป็น

2. Web Developer

Web Developer มีหน้าที่ออกแบบ Website ให้มีประสิทธิภาพ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสร้างรายได้ให้องค์กร ด้วยทักษะการเขียน Code ของ Web Developer ทำให้พวกเขาสามารถทำงานกับบริษัทแทบทุกแห่งบนโลกได้ เนื่องจากทุกองค์กรต่างก็ต้องการ Website สำหรับองค์กร

ในฐานะ Web Developer โดยส่วนใหญ่แล้ว จะต้องทำงานกับ Coding Skills อย่างเช่น JavaScript, Python, HTML และ CSS เป็นต้น คุณจะใช้ภาษาเหล่านี้เพื่อสร้าง Web Application ใหม่ ปรับปรุง Website ที่มีอยู่ หรือเพิ่ม Features ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงปรับปรุง Process ต่าง ๆ ให้ดีขึ้นกว่าเดิม

3. Database Administrator

Database Administrator จะค้นหาวิธีการจัดเก็บ จัดระเบียบ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้องค์กรสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ดังนั้น DBA จึงควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Database Languages และการสร้าง Apps Databases Interface เช่น Java, Python และ SQL

ในเนื้องานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย Database Administrator ควรมีความรู้เกี่ยวกับ Security Protocols และเครื่องมือต่าง ๆ รวมไปถึง

 • Firewalls
 • Web application firewalls
 • Antimalware

คุณสามารถเรียน Learn SQL course และ Analyze Data with SQL และ Analyze Business Data with SQL เพื่อพัฒนาทักษะของคุณ

4. Software Quality Assurance Engineer

ในขณะที่ Software อยู่ระหว่างการ Develop และหลังจากมันถูก Release ออกไป Software Quality Assurance Engineer (QA) จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า Software นั้นเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กร บรรลุวัตถุประสงค์ และทำให้ Users พึงพอใจ

ดังนั้น Software Quality Assurance Engineer จะจัดทำ Document เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับSoftware, ทดสอบว่ามันทำงานได้ดีเพียงใด และจัดทำคู่มือเพื่อช่วยให้ Users สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น

Software Quality Assurance Engineer อาจต้องทำการทดสอบในเรื่องการออกแบบของ Software โดยมองหาปัญหาเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ หรือความสามารถในการใช้งาน ควบคู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น

 • Software สามารถตอบสนองกับวัตถุประสงค์ ตามที่มันถูกออกแบบมาหรือไม่ 
 • มี Bugs ที่อาจขัดขวางประสิทธิภาพในการทำงาน หรือไม่
 • มีช่องโหว่ที่อาจเปิดทางให้ Hackers หรือ Malware หรือไม่

5. Network Administrator

Network Administrator จะ Develop และ Maintain Networks ที่รองรับในเรื่องการสื่อสารและการทำงานร่วมกันขององค์กร รวมถึงนโยบายขององค์กรนั้น ๆ สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการออกแบบ Networks ตั้งแต่เริ่มต้น การเพิ่ม Components เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ Networks และการปรับแต่งการตั้งค่า Components ที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Network Administrator อาจทำงานร่วมกับ Technologies และ Environments ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

 • Local area networks (LANs)
 • Wide area networks (WANs)
 • Software-defined networks (SD-WAN)
 • Routers
 • Servers
 • Switches
 • Network defense tools เช่น firewalls และ antivirus รวมทั้ง anti-malware software
 • Cloud networks
 • Container-based development ecosystems

หากต้องการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Network Administrator สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมตามคอร์ส ด้านล่างนี้

6.Computer Systems Engineer

Computer Systems Engineer จะเป็นคนที่สร้างและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับจุดประสงค์ขององค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือก Operating Systems, Servers, Workstations และอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ

Computer Systems Engineer สามารถระบุและจัดการปัญหาที่ส่งผลต่อการใช้ Software และ Hardware-Based Systems เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น นอกจากนี้หากจำเป็นต้อง Update ระบบ ไม่ว่าเกี่ยวกับ Software หรือ Hardware ก็ตาม Computer Systems Engineer ก็จะเป็นผู้ประสานงานในการนำเสนอ Rollouts และติดตั้งระบบ

7. Computer Systems Analyst

Computer Systems Analyst จะช่วยให้มั่นใจว่าระบบคอมพิวเตอร์ มีความพร้อมและสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ ในหลายกรณี Computer Systems Analyst จะต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาเรียนรู้ System เดิมที่มีอยู่แล้วและค้นคว้าเพื่อปรับปรุงระบบสำหรับการพัฒนาองค์กร

ในฐานะ Computer Systems Analyst คุณต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ Coding Languages เช่น

 • JavaScript
 • Java
 • Python

ด้วยภาษาเหล่านี้ คุณสามารถปรับแต่งวิธีที่ Components ของ Systems มีการ Interact ระหว่างกัน หรือกับ Process Data รวมทั้งอื่น ๆ ได้

8. Business Intelligence Analyst

สำหรับ Business Intelligence Analyst แล้ว คุณต้องประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจอย่างรอบคอบ นำมาวิเคราะห์กับเป้าหมายที่ผู้บริหารต้องการ จากนั้นหาว่า Software ที่จะสามารถช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ โดยงานส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับ การวิจัยและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความสามารถของ Applications ต่าง ๆ

Business Intelligence Analyst ต้องการ Coding Skills เพื่อทำความเข้าใจว่าPrograms ต่าง ๆ ทำงานอย่างไร Coding skills จะช่วยให้ Business Intelligence Analyst สามารถปรับแต่ง Open-Source Solutions เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

หากคุณสนใจงาน Business Intelligence Analyst คุณควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

 • Java
 • Python
 • R

เพื่อให้เข้าใจภาษา R มากยิ่งขึ้น และวิธีที่จะช่วยให้คุณเป็น Business Intelligence Analyst ได้ คุณสามารถดูหลักสูตร Learn R course ได้

เป็นไงกันบ้าง กับ 8 ตำแหน่งงานสุด Hot! ที่ใช้ Coding Skills ที่เรานำมาฝาก ดังนั้นหากคุณมี Coding Skills ก็สามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลายตำแหน่งงาน หรือหากคุณกำลังมองหาประสบการณ์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับ Coding Skills สามารถติดต่อ ISM Technology Recruitment Ltd. เพื่อเพิ่มโอกาสได้ทำงานที่ท้าทายและร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ สามารถฝากประวัติการทำงาน (Resume) ของคุณไว้กับ ISM ได้ที่ https://www.ismtech.net/submit-your-resume แล้วคุณจะพบว่าอนาคตและโอกาสก้าวหน้ากำลังรอคุณอยู่

ISM เชี่ยวชาญในธุรกิจ IT Recruitment & IT Outsourcing โดยเฉพาะ เปิดทำการมา 30 ปี มีพนักงานทุกสาย และทุกระดับทางด้าน IT ที่ได้ร่วมงานกับลูกค้าองค์กรใหญ่ที่มีชื่อเสียงและบริษัทข้ามชาติมากมาย

Source: https://www.codecademy.com/