2016

2016

ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมมาจาก อัตราเงินเดือนปัจจุบันของกลุ่มคนทำงานประจำด้านไอทีสัญชาติไทยในบริษัทข้ามชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารในการทำงานได้ในระดับดีถึงดีมาก

Thai