#1 tech recruiter in thailand
  • English
  • ภาษาไทย

IT NEWS

8 วิธีการสำคัญ ที่จะช่วยในการรับมือกับ Ransomware อย่างได้ผลชะงัก !

03 August 2016

  Ransomware ถือเป็นอันตรายที่สร้างความเสียหายแก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในปัจจุบัน โดยการเข้ารหัสและเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่ พร้อมกับขึ้นหน้าจอให้ผู้ใช้ซื้อคีย์แก้รหัสในราคาแบบขูดรีด