IT NEWS

ดูแล Tablet อย่างไรให้อยู่กับเราไปนานๆ?

29 December 2016

  ข่าวดีสำหรับผู้ใช้แท็บเล็ตก็คือ มันไม่ต้องการดูแลเท่ากับคอมพิวเตอร์ที่ต้องมีรอบการดูแลบำรุงรักษาให้มันมีประสิทธิภาพการทำงานที่รวดเร็ว